Despre noi - obștea Mănăstirii Agafton

Mănăstirea Agafton cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” este o mănăstire de maici, ctitorită de Ieroschimonahul Agafton în anul 1729. Obștea mănăstirii este formată din 27 de maici, stareța mănăstirii fiind stavrofora Ambrozia Hriţuc.

Mănăstirea este situată pe şoseaua Botoşani-Suceava, după 8 km ramificaţie stânga, 3 km până la mănăstire aflată la sud-vest de Botoşani

Adresa mănăstirii: sat Mănăstirea Doamnei, comuna Curteşti, cod 717110, jud. Botoşani.

Telefon: 0231 518599